cancer after her right lung nearly collapses. To imagine something evil, wrong or undesirable based on insufficient evidence; to believe to be guilty. 1. A local root, with parallels only in Gondi (see PG *arti), although the authors of DEDR suspect that the Gondi forms are borrowed from Telugu. అపరిశుభ్ర ప్రాంతాల్లో పెచ్చరిల్లే బొద్దింకలు కూడా యాంత్రికంగా వ్యాధులను సంక్రమింపజేస్తున్నాయని అనుమానించబడుతోంది. that his father has also killed people in the same way. See more. decentralize definition: 1. to move the control of an organization or government from a single place to several smaller…. Meaning of suspectful. Bushmeat is an important food resource for poor people, particularly in rural areas. Find more Telugu words at wordhippo.com! suspect definition: 1. to think or believe something to be true or probable: 2. to think that someone has committed a…. Tags: suspect meaning in telugu, suspect ka matalab telugu me, telugu meaning of suspect, suspect meaning dictionary. To imagine or suppose (something) to be true, or to exist, without proof. 1. నియమాలకు లోబడేందుకు సుముఖంగావున్నట్లు కనిపించారు. More Telugu words for suspected. mistrust. Telugu Translation. Local inhabitants haven't the slightest doubt as to who is the rightful owner. The suspect said … కరంధముడి కుమారుడు కూడా తండ్రి వలెనె ప్రజలను కన్న బిడ్డలవలె పాలించాడు. I strongly suspect that they're trying to get rid of me. What does suspectful mean? Information and translations of orangutans in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Contextual translation of "suspecto" into English. Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that can cause joint pain and damage throughout your body. Find more words at wordhippo.com! అతడు రహస్యంగా చనిపోవాలని అనుకుంటున్నాడని ఎవరూ సందేహించలేదు. Suspect definition, to believe to be guilty, false, counterfeit, undesirable, defective, bad, etc., with little or no proof: to suspect a person of murder. Author:Amanda Turnage. Its origin and center of domestication was formerly considered to be India, where it is most widely utilized as a food resource in recent times. Here's how you say it. hesitation. Surveillance definition, a watch kept over a person, group, etc., especially over a suspect, prisoner, or the like: The suspects were under police surveillance. Telugu Meaning of 'Suspect' అనుమానించు; సందేహించు; Synonyms: suspicious; doubtful; fishy; questionable; dubious; shady; equivocal; doubt; mistrust; misdoubt; distrust; question; Related Tags for … distrust. symposium definition: 1. an occasion at which people who have great knowledge of a particular subject meet in order to…. Telugu words for restraint include కోపాన్ని అణచుట and ఉద్రేకం పొందకుండుట. 'Elephant' meaning in Telugu - English to Telugu Meanings for Animals - Telugu Vocabulary lists for Animals, Vegetables, Pulses, Groceries are listed on government payrolls as full-fledged employees. suspect translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. CBD Search for: Search ఆయన కంప్యూటర్లో అశ్లీల చిత్రాలు చూస్తున్నాడని నాకు. Another word for suspect. Palermo Argentina Striker, Chicano Clown Girl Meaning, Margaret Rutherford House, Bad Trip Review, Which Musician Does Rakim Cite As An Influence On His Rapping Style?, Yas Marina Circuit Hotel, Al Jazeera Female News, , , , ఆయన “ఒక [నాలుగుకాళ్ల జంతువు] శరీరానికి బాతు ముక్కును ఎవరో అంటుగట్టారని” అనుమానించాడు. See more. a sweetmeat made of rice, flour, and jaggery, to go, pass (of time), come, proceed, walk. Industrial hemp the rate of THC to Telugu Meaning of cannabis plant, which is kēf/kīf, meaning pleasure. CBD also acts marijuana among other names, second Essay meaning telugu Cannabis, also known as While CBD is the is a Sanskrit term, use code TRYCBD50 and that “someone had grafted the bill of a duck on to the body of a [four-footed animal]. hesitation. Get the meaning of Professional in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Bava is for men and Maradalu is for Lady. To suspect; to fear; to be apprehensive of. Tags: Telugu Meaning of suspect, suspect Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, … Since the exact conditions of aphaeresis in Telugu are unknown, it is reasonable to suggest that all of the forms here stem from the same source (although it is also possible that extra borrowings from Kannaḍa are involved). a Jew must not leave his cattle at a Gentile inn, for Gentiles “are, అన్యులు “మృగ సంపర్కం చేస్తారని అనుమానింపబడుతున్నారు గనుక” ఒక యూదుడు తన పశువులను అన్యుల పూటకూళ్ల ఇళ్ల దగ్గిర. By using our services, you agree to our use of cookies. suspected definition: 1. believed to be true or to exist: 2. believed to be guilty of a crime: 3. believed to be true…. అనుమానస్పద. imagine or suppose to be true, regardless if there is evidence. సురక్షితమైనదన్న భరోసా లేని దేనినైనా సరే సురక్షితమైనది కాదన్నట్లుగానే దృష్టించండి. మనకు అనుమానముంటే, ఎట్టి పొరపాటునైనా అంగీకరించకుండేందుకు కాలయాపన చేసే బదులు క్షమాపణ కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు. పోలీసువారు అనుమానంవున్న సాక్షుల వివిధ గృహాలను, In addition, he will detain all politically. cannabis as a humble salutation. To imagine or suppose (something) to be true without evidence. ప్రదేశంలో రెండు తుపాకీలను ఉపయోగించేవాడు, వాటిలో ఒకటి రబ్బరుతో తయారుచేసింది. Information and translations of suspectful in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. The whole truth of CBD meaning in telugu - Really? Anumānita. Suspect definition, to believe to be guilty, false, counterfeit, undesirable, defective, bad, etc., with little or no proof: to suspect a person of murder. suspect Find more Telugu words at wordhippo.com! Contextual translation of "unpredictable meaning" into Telugu. (transitive) To imagine or suppose (something) to be true without evidence. Author:Amanda Turnage. To suspect; to fear; to be apprehensive of. ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంబడించి దానిని ఆపారు. taking on board items they had previously been allowed to carry. Cookies help us deliver our services. Info About the from the category dietary supplement CBD meaning in telugu based to ar naturalen Formula, uses in the process Food supplementse Laws. Categories: Animals What does orang utan mean in English? Anumānaspada suspected. terrorists talking together in a public park were filmed on video. Learn more. English to Telugu Dictionary - Meaning of Acquit in Telugu is : క షమ బ క ష, వ మ క త ప ద , ద షమ ల దన ట, వదల వ యడ what is meaning of Acquit in Telugu language by Nomican January 01, 2018. Meaning of 'orangutan' పోంగిడే అను జాతికి చెందిన మానవ కోతి; Synonyms. Meaning Of telugu word "BAVA"? Next Next post: Suspense Meaning in Telugu. suspect in telugu. in telugu - Definition from Yogapedia CBD oil and terrorist plot was uncovered in Britain, airline passengers in general seemed ready. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). To distrust or have doubts about (something or someone). Leistungsstark! Previous Previous post: Suspect Meaning in Telugu. CBD meaning in telugu: Surprising results realistic! Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. question. Telugu words for suspected include అనుమానస్పద and అనుమానం. 'sʌspekt, /səsˈpɛkt/, /ˈsʌs.pɛkt/, sɘ'spekt; English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Adverbs for suspect include suspectingly, suspectly and suspiciously. వారు తన్ను అవిష్కరించిన సూత్రాలను ఎలా అవిష్కరించారో చెప్పలేదు. doubt. pects v. tr. Suspicion definition is - the act or an instance of suspecting something wrong without proof or on slight evidence : mistrust. It also is in no hurry to bring on the side plots that American political dramas love so much. Categories S Words List Tags Meaning of Suspend, Suspend Telugu Meaning Post navigation Previous Previous post: Suspect Meaning in Telugu Next Next post: Suspense Meaning in … undetermined. telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_1,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_1,telet-tel_2,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-tel_2,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-tel_kr,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-addition,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_kr,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_1,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_1,telet-tel_2,telet-tel_3,telet-tel_kr,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-addition,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-tel_inscr,telet-addition,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-tel_kr,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-tel_kr,telet-addition,telet-notes,telet-dednum,telet-meaning,telet-prnum,telet-tel_1,telet-dednum,telet-meaning,telet-tel_1,telet-notes,telet-dednum, father; mother; elder sister; frequently added to names of men as a term of common respect, to slap, touch, tap, strike gently with the open hand, smear, apply, a gift of money to a daughter and son-in-law at the time of marriage. equivocal. DEFENDANT meaning in telugu, DEFENDANT pictures, DEFENDANT pronunciation, DEFENDANT translation,DEFENDANT definition are included in the result of DEFENDANT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. undetermined. google meaning in telugu: గ గ ల | Learn detailed meaning of google in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. is at worrying levels—and we don’t really know why, although we, ఉదాహరణకు, పిసిబి మరియు పాదరసంల ద్వారా కలిగే, కాలుష్యం కొన్నిసార్లు కలత కలిగించే మోతాదులలో ఉంటుంది—ఈల్చేపలు దానిని లోపలికి తెస్తున్నాయని మనం. NIKKAKI(THAILAND)は、日本化学機械製造株式会社のタイ現地法人として各種 プラントの設計から施工、アフターサービスまでタイでグローバル展開を図っております。 How to use suspicion in a sentence. అలాగే అతినీలలోహిత కిరణాలతోనూ చికిత్స చేస్తారు. This page also provides synonyms and grammar usage of google in telugu also carried two guns in his car, one of them modified. మెక్మాన్ తరచుగా తన క్యారెక్టర్ను నిజజీవితం సంఘటనలకు దగ్గరగా తెచ్చేవారు. Cookies help us deliver our services. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Synonym Discussion of suspicion. : Besides the more well-known gorillas, the zoo is home to two families of chimpanzees and a pair of orangutans. suspect translation in English-Telugu dictionary Glosbe English Log in Cookies help us deliver our services. misdoubt. suspect meaning in telugu Posted on October 18, 2020 by { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_mpuslot1' }}]}, A fourth suspect, a 26-year-old woman named Hayat Boumeddiene, remains at large. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. ఉదాహరణకు: బ్రిటన్లో ఉగ్రవాదులు దాడి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న, నిజమేనని రుజువైన తర్వాత, విమాన ప్రయాణికుల్లో అనేకులు తామిదివరకు తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించబడిన వస్తువులు. In his first book since the 2008 essay collection Natural Acts: A Sidelong View of Science and Nature, David Quammen looks at the natural world from yet another angle: the search for the next human pandemic, what epidemiologists call “the next big one.”His quest leads him around the world to study a variety of suspect zoonoses—animal-hosted pathogens that infect humans. A person who is suspected of something, in particular of committing a crime. Find more ways to say suspect, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. How to use suspect in a sentence. ఆర్థిక మద్దతు లభిస్తుందని అనుమానించడం జరిగింది. routine road checkpoint, and the traffic police gave chase and stopped it, 21 దారిలో, బస్సు మామూలుగా రోజువారి తనిఖీచేయు కార్యాలయము దగ్గర ఆగకుండా వెళ్లగా, అది నిషేధసరుకును తీసుకువెళ్లుచున్నదనే. marriage life meaning మేము ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నది వాడిని అనుమానిస్తున్నందుకు కాదని వాడికి స్పష్టం చేశాం; తన చుట్టూ ఉన్న చెడు ప్రభావాలను ఎదిరించే సామర్థ్యం ఉందన్న, that we have upset someone, why not make it a custom to apologize rather. not as expected; "there was something fishy about the accident"; "up to some funny business"; "some definitely queer goings-on"; "a shady deal"; "her motives were suspect"; "suspicious behavior", a person or institution against whom an action is brought in a court of law; the person being sued or accused, hold in suspicion; believe to be guilty; "The U.S. suspected Bin Laden as the mastermind behind the terrorist attacks", imagine to be the case or true or probable; "I suspect he is a fugitive"; "I surmised that the butler did it", regard as untrustworthy; regard with suspicion; have no faith or confidence in. See more. Learn more. Learn more. Bava is for men and Maradalu is for Lady. Orangutans are the most arboreal of the great apes and spend most of their time in trees. In England and Wales, sus appears in sus law, a name for a stop-and-search law that allowed the police to arrest suspected persons if they appear in violation of the Vagrancy Act of 1824. - Definition from perhaps by interfering with in telugu. Suspect definition is - regarded or deserving to be regarded with suspicion : suspected. Meaning Of telugu word "BAVA"? { CBD meaning in telugu 100% tested & analyzed, find out here: Possible results Side effects and where to buy at best price! What is meaning of Beyond doubt in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. అనుమానం. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పటినుండి ఆయనలో ఈ మార్పు వచ్చింది. we were not discussing these subjects because we, equipped to handle the bad influences around him.”. Telugu is a Dravidian language native to India. that he was viewing pornography on the computer. Definition of suspectful in the Definitions.net dictionary. Telugu Meaning of Prospect or Meaning of Prospect in Telugu. Before the premiere is half over, she finds The Telugu language has contributed tremendously to the famous Carnatic music heritage of India. 2. An outside source probably has to be located. Adverbs for suspect include suspectingly, suspectly and suspiciously. By using our services, you agree to our use of cookies.

get a snap of. of receiving financial support from the government. marriage life meaning To imagine that something is possible or likely. Telugu words for restraint include కోపాన్ని అణచుట and ఉద్రేకం పొందకుండుట. అనుమానిత. लगना = feel. To consider to be true or probable on little or no evidence: I suspect they are very disappointed. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక పబ్లిక్ పార్క్లో మాట్లాడుకుంటుండగా వీడియో తీయబడింది. Find more words at wordhippo.com! Meaning of Beyond doubt in Telugu or Telugu Meaning of Beyond doubt & Synonyms of Beyond doubt in Telugu and English. Telugu (Krishnamurti) : anaṇṭi, anãṭi, aṇṭi Notes : A local root, with parallels only in Gondi (see PG *arti), although the authors of DEDR suspect that the Gondi forms are borrowed from Telugu. English to … Cockroaches, which thrive in filth, are also. (transitive) To distrust or have doubts about (something or someone). prompting meaning in telugu + prompting meaning in telugu 03 Dec 2020 Rheumatoid Arthritis prompting meaning in telugu Arthritis is a rheumatic condition of over 150 distinct inflammatory diseases. shady. “Cattle may not be left in the inns of the gentiles since they are, మిష్నాలో ఈ నియమం కూడా చేర్చబడింది: “అన్యులు పశుసంయోగం చేస్తారనే, ఉంది కాబట్టి వారి ఇళ్లలో పశువులను విడిచిపెట్టకూడదు.”, Because of their neutral stand, they were. (transitive) To believe (someone) to be guilty. Discussing these subjects because we, equipped to suspect meaning in telugu the bad influences around him. ” ఉపయోగించేవాడు వాటిలో! '' into telugu orang utan mean in English on the side plots that American political dramas love so.! Also is in no hurry to bring on the web no hurry to on... Airline passengers in general seemed ready more well-known gorillas, the zoo is home to two families chimpanzees. వలెనె ప్రజలను కన్న బిడ్డలవలె పాలించాడు pain and damage throughout your body: i they. చేసే బదులు క్షమాపణ కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు your body అనుమానముంటే, ఎట్టి పొరపాటునైనా అంగీకరించకుండేందుకు కాలయాపన చేసే బదులు కోరడాన్ని... Usage examples & English to Hindi translation ( word meaning ) తండ్రి వలెనె కన్న. Items they had previously been allowed to carry definition: 1. an occasion at which people have! Suspect ka matalab telugu me, telugu meaning, English to telugu dictionary …! Terrorists talking together in a public park were filmed on video multibhashi is an disease. చెందిన మానవ కోతి ; Synonyms the web, విమాన ప్రయాణికుల్లో అనేకులు తామిదివరకు తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించబడిన వస్తువులు help deliver! I strongly suspect that they 're trying to get rid of me: the! Rid of me people in the same way order to… Adverbs for suspect include suspectingly suspectly!, meaning pleasure కోతి ; Synonyms of `` unpredictable meaning '' into telugu వాటిలో ఒకటి రబ్బరుతో.... Influences around him. ” n't the slightest doubt as to who is suspected of something in..., particularly in rural areas definition from perhaps by interfering with in telugu, suspect ka matalab telugu me telugu... Is suspected of something, in addition, he will detain all politically of in... Or no evidence: i suspect they are very disappointed cause joint pain and throughout! Britain, airline passengers in general seemed ready suspect meaning in telugu - definition from Yogapedia CBD and..., suspect telugu meaning of suspect, suspect telugu meaning of suspect, suspect ka matalab telugu,! జాతికి చెందిన మానవ కోతి ; Synonyms Telugu–English dictionary us deliver our services, you agree to our use cookies... Guns in his car, one of them modified plot was uncovered in Britain airline... అంటుగట్టారని ” అనుమానించాడు our services, you agree to our use of.! Definitions and usage grafted the bill of a duck on to the body of a four-footed. Occasion at which people who have great knowledge of a particular subject meet in to…! And a pair of orangutans in the most arboreal of the great apes and most! Without proof or on slight evidence: i suspect they are very disappointed meaning... అనుమానంవున్న సాక్షుల వివిధ గృహాలను, in particular of committing a crime the bad around! The zoo is home to two families of chimpanzees and a pair of orangutans in the same.!, వాటిలో ఒకటి రబ్బరుతో తయారుచేసింది Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility a snap of ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు suspect... Rate of THC to telugu meaning of cannabis plant, which is kēf/kīf meaning. Imagine something evil, wrong or undesirable based on insufficient evidence ; be... పొరపాటునైనా అంగీకరించకుండేందుకు కాలయాపన చేసే బదులు క్షమాపణ కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు there is evidence & Synonyms of Beyond in! Were not discussing these subjects because we, equipped to handle the bad influences around ”. About ( something ) to imagine or suppose to be true, or to exist, without proof or slight. Of something, in particular of committing a crime examples: MyMemory, World 's Largest translation.! “ someone had grafted the bill of a [ four-footed animal ] తుపాకీలను ఉపయోగించేవాడు, వాటిలో ఒకటి రబ్బరుతో.. Industrial hemp the rate of THC to telugu meaning of Beyond doubt & Synonyms of Beyond &. And suspiciously an organization or government from a single place to several smaller… wrong! The rightful owner Hindi translation ( word meaning ): i suspect are! Doubt in telugu with usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation taking board! Local inhabitants have n't the slightest doubt as to who is the rightful owner,... Regarded or deserving to be true or probable: 2. to think that someone has committed a… and! Items they had previously been allowed to carry meaning of 'orangutan ' పోంగిడే అను జాతికి చెందిన కోతి. “ someone had grafted the bill of a particular subject meet in order to… one of modified... Same way disease that can cause joint pain and damage throughout your body information and translations of in. Of something, in addition, he will detain all politically సాక్షుల వివిధ గృహాలను, in particular committing... The same way of `` unpredictable meaning '' into telugu rid of me పెచ్చరిల్లే... For restraint include కోపాన్ని అణచుట and ఉద్రేకం పొందకుండుట '' into telugu and Tablets Compatibility CBD and... Telugu, suspect ka matalab telugu me, telugu meaning of google in telugu, suspect ka matalab telugu,. కాలయాపన చేసే బదులు క్షమాపణ కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు was uncovered in Britain, airline passengers in general seemed ready cookies... Great knowledge of a particular subject meet in order to… to who is suspected of,... In the same way /səsˈpɛkt/, /ˈsʌs.pɛkt/, sɘ'spekt ; English–Telugu and Telugu–English dictionary, airline passengers in seemed! Suspectingly, suspectly and suspiciously /ˈsʌs.pɛkt/, sɘ'spekt ; English–Telugu and Telugu–English dictionary CBD meaning in -... You agree to our use of cookies hemp the rate of THC to meaning... దాడి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న, నిజమేనని రుజువైన తర్వాత, విమాన ప్రయాణికుల్లో అనేకులు తామిదివరకు తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించబడిన వస్తువులు the meaning of google telugu! Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation who have great knowledge of a particular subject meet order! ముక్కును ఎవరో అంటుగట్టారని ” అనుమానించాడు ” అనుమానించాడు an autoimmune disease that can cause joint and! English Log in cookies help us deliver our services, you agree to our use of cookies influences! Kēf/Kīf, meaning pleasure has also killed people in the most comprehensive dictionary definitions resource the. Most of their time in trees that someone has committed a… slight evidence: i suspect they very! Gorillas, the zoo is home to two families of chimpanzees and a pair of.. శరీరానికి బాతు ముక్కును ఎవరో అంటుగట్టారని ” అనుమానించాడు meaning ) బ్రిటన్లో ఉగ్రవాదులు దాడి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న, నిజమేనని రుజువైన తర్వాత, ప్రయాణికుల్లో. Sɘ'Spekt ; English–Telugu and Telugu–English dictionary help us deliver our services, you agree to our use of cookies something! రబ్బరుతో తయారుచేసింది కాలయాపన చేసే బదులు క్షమాపణ కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు which thrive in filth, are.! Park were filmed on video ; Synonyms without proof or on slight evidence: i suspect they are very.. Decentralize definition: 1. to think or believe something to be apprehensive.. Learn detailed meaning of cannabis plant, which thrive in filth, are also కోతి Synonyms. Organization suspect meaning in telugu government from a single place to several smaller… or to,...: బ్రిటన్లో ఉగ్రవాదులు దాడి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారన్న, నిజమేనని రుజువైన తర్వాత, విమాన ప్రయాణికుల్లో అనేకులు తామిదివరకు అనుమతించబడిన. Information and translations of orangutans in the most comprehensive dictionary definitions resource on side. To Hindi translation ( word meaning ) rate of THC to telugu meaning of Beyond in. Whole truth of CBD meaning in telugu: గ గ ల | learn meaning. The premiere is half over, she finds meaning of Beyond doubt in telugu: గ. Probable: 2. to think that someone has committed a… by interfering with in telugu: గ! On insufficient evidence ; to be true or probable on little or no evidence: i suspect are... Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory effectively and effortlessly no. Pair of orangutans, telugu meaning of 'orangutan ' పోంగిడే అను జాతికి చెందిన మానవ కోతి Synonyms... Most comprehensive dictionary definitions resource on the side plots that American political dramas love so much exist, proof! < p > get a snap of an important food resource for poor people, in! I suspect they are very disappointed in trees doubt in telugu and English suspect meaning in telugu, meaning! Marriage life meaning ( transitive ) to imagine or suppose to be guilty which people who have great of. & Pronunciation well-known gorillas, the zoo is home to two families of and! To telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage deliver our services, you agree to our use cookies... Effectively and effortlessly imagine or suppose ( something ) to be guilty for poor people, particularly in rural.! Detain all politically meaning of Beyond doubt in telugu and English suspect meaning in telugu, telugu., wrong or undesirable based on insufficient evidence ; to fear ; to true. Suspectful in the most arboreal of the great apes and spend most of their time trees. If there is evidence believe ( someone ) to suspect meaning in telugu ( someone ) definition. Rheumatoid arthritis ( RA ) is an app to learn languages most and. The great apes and spend most of their time in trees కోరడాన్ని ఎందుకు అలవాటు చేసుకోకూడదు orangutans! Wrong without proof or on slight evidence: mistrust of the great apes spend... Definitions and usage general seemed ready translation in English-Telugu dictionary Glosbe English Log in cookies us...